Bảng giá

Bảng báo giá cuộn màng nhựa PVC dẻo trong suốt

Màn nhựa pvc là một sản phẩm đa năng có thể ứng dụng cho hầu hết mọi lĩnh vực. Từ nhà máy, kho bãi cho đến những khu vực quen thuộc như bếp ăn, phòng khách,… mọi thứ đều cần đến màn nhựa pvc. Vậy liệu rằng công dụng của chúng có thật sự nổi trội như những lời đồn thổi?

màng nhựa dẻo PVC trong suốt
Hình ảnh mạng nhựa dẻo PVC trong suốt.
Sản phẩm màng nhựa PVC trong suốt có quy cách sản phẩm phụ thuộc vào độ dày của màng và mỗi độ dày mỗi quy cách sẽ có đơn giá khác nhau.
Dưới đây là bảng báo giá màng nhựa dẻo PVC trong suốt từ độ dày 0.15mm cho đến 5mm.
STT  QUY CÁCH   ĐVT  GIÁ CÂY
   MÀNG KHÔNG GIA ÁP 
1  0.05mm x 1.6m x 200m   mét              1.000.000
2  0.06mm x 1.6m x 200m   mét              1.150.000
3  0.07mm x 1.6m x 250m   mét              1.490.000
4  0.08mm x 1.6m x 200m   mét              1.400.000
5  0.10mm x 1.6m x 200m   mét              1.285.000
6  0.12mm x 1.6m x 150m   mét              1.495.000
7  0.15mm x 1.6m x 100m   mét              1.285.000
8  0.20mm x 1.6m x 100m   mét              1.600.000
   MÀNG GIA ÁP 
9  0.15mm x 1.6m x 100m (GA)   mét              1.350.000
10  0.20mm x 1.6m x 100m (GA)   mét              1.710.000
11  0.30mm x 1.6m x 50m   mét              1.350.000
12  0.30mm x 1.4m x 50m   mét              1.200.000
13  0.40mm x 1.6m x 50m   mét              1.750.000
14  0.40mm x 1.4m x 50m   mét              1.530.000
15  0.50mm x 1.4m x 30m   mét              1.170.000
16  0.50mm x 1.4m x 50m   mét              1.875.000
17  0.60mm x 1.4m x 30m   mét              1.440.000
18  0.70mm x 1.4m x 30m   mét              1.625.000
19  0.70mm x 1.2m x 30m   mét              1.440.000
20  0.80mm x 1.4m x 30m   mét              1.810.000
21  0.90mm x 1.4m x 20m   mét              1.440.000
22  1.00mm x 1.4m x 20m   mét              1.570.000
23  1.00mm x 1.2m x 20m   mét              1.370.000
24  1.50mm x 1.2m x 20m   mét              2.040.000
25  2.0mm x 1.2m x 15m   mét              2.040.000
26  3.0mm x 1.2m x 10m   mét              2.070.000
27  5.0mm x 1.2m x 10m   mét              3.580.000
       
chỉ đường đi