Bảng giá

Bảng báo giá tấm giấy PVC formex làm mô hình giá rẻ

tấm formex hay còn đưược gọi là tấm giấy pvc foam, được làm từ chat lieu nhựa pvc, tấm có màu trắng tinh, tấm mềm dẽo gia công và cắt dán dễ dàng, sản phẩm có độ dày từ 2mm cho đến 20mm sau đây công ty Minh Phúc xin gửi đến quý khách bang báo giá của sản phẩm

tấm formex hay còn đưược gọi là tấm giấy foam, được làm từ chat lieu nhựa pvc, tấm có màu trắng tinh, tấm mềm dẽo gia công và cắt dán dễ dàng, sản phẩm có độ dày từ 2mm cho đến 20mm.
Ứng Dụng:
  • Làm mô hình.
  • Quảng Cáo.
  • Trang trí.
  • Lót hàng hóa,...
Dưới đây là bảng báo giá tấm giấy Formex gửi đến quý khách hàng:
STT Tên hàng hóa  Quy cách (mm) ĐVT Đơn giá Ghi chú
Rộng (mm) Dài (mm)
1 2ly  1220 2440 Tấm 77.000  màu trắng 
2 3ly đủ  1220 2440 Tấm 102.000  màu trắng 
3 4,5 ly (4,2) 1220 2440 Tấm 177.000  màu trắng 
4 5ly T (4,7) 1220 2440 Tấm 195.000  màu trắng 
5 8ly 1220 2440 Tấm 295.000  màu trắng 
6 10ly 1220 2440 Tấm 330.000  màu trắng 
7 15ly 1220 2440 Tấm 500.000  màu trắng 
8 18ly 1220 2440 Tấm 590.000  màu trắng 
9 20ly 1220 2440 Tấm 650.000  màu trắng 
chỉ đường đi