LỢI ÍCH MÀNG PE:
  • Đảm bảo kéo căng và độ an toàn phù hợp
  • Chất lượng phù hợp cho pallet hàng hóa với màng pe tốt hơn
  • Khả năng chống thủng tối ưu để tiết kiệm chi phí đóng gói
  • Bảo vệ hàng hóa của bạn chống nước, bụi, và độ ẩm trong quá trình lưu trữ và vận chuyển.
  • Thiết kế đa dạng cho các ứng dụng vận chuyển
màng pe quấn hàng
chỉ đường đi